Gedragstherapie

Verantwoord met honden

Als we spreken over gedragstherapie voor honden dan bedoelen we alle handelingen die nodig zijn om ongewenst gedrag van een hond te onderzoeken, analyseren en te veranderen naar gewenst gedrag en/of de eigenaar leren omgaan met het ongewenste gedrag.

Ongewenst gedrag kan veel vormen aannemen. De meest bekende zijn het uitvallen naar andere honden of mensen, niet alleen thuis kunnen zijn en angst voor harde geluiden zoals bij vuurwerk. Ongewenst gedrag is overigens een lastige term, omdat hetzelfde gedrag door de ene eigenaar als ongewenst wordt aangeduid, terwijl een andere eigenaar dit niet als zodanig ervaart.

Het gedrag van de hond zegt in eerste instantie iets over de hond, maar zeker ook over de eigenaar. In de onderzoeksfase zal je gedragstherapeut daarom niet uitsluitend naar de hond kijken, maar kan ook vragen hebben over de manier waarop jouw hond als pup is opgevoed en gesocialiseerd, welke ervaring jij hebt met het opvoeden van honden en specifiek met het betreffende ras en wat je tot dan toe hebt geprobeerd om het gedrag te veranderen. Gedragstherapie voor je hond houdt altijd in dat, naast de hond, ook jij als eigenaar uw steentje zal moeten bijdragen in het (gezamenlijke) leerproces. De duur van zo’n gedragsveranderingsprogramma kan erg variëren en wordt door veel factoren bepaald. Je gedragstherapeut zal in de analyse van het probleem alle factoren in kaart brengen en afwegen om tot een adequaat behandelplan te komen.

Vaak kan volstaan worden met 1 consult, waarna je zelf met de adviezen aan de slag kunt gaan. Soms komt het voor dat er vervolgconsulten nodig zijn om bijvoorbeeld het nieuwe aangeleerde gedrag beter te laten beklijven of nog verder bij te stellen.

Heb jij een hond die ongewenst gedrag vertoont en waar je de kennis en ervaring van een gedragstherapeut bij nodig hebt om dat te veranderen?
Vraag hier informatie aan over de mogelijkheden die Dog Sport Academy voor jou heeft.

Heb je een uitnodiging gekregen om een vragenlijst in te vullen die nodig is om het ongewenste gedrag te analyseren, klik dan hier om in te loggen.