Over DSA

Verantwoord met honden

Dog Sport Academy (DSA) is ontstaan vanuit de behoefte van hondeneigenaren en beoefenaren van hondensport aan trainings- en begeleidingsmethoden waarmee op een verantwoorde manier resultaat geboekt kan worden. DSA is een kenniscentrum op het gebied van trainen en begeleiden van zowel hond als begeleider. Vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten, gecombineerd met een grote dosis creativiteit, ontwikkelt DSA planmatige en gestructureerde trainingsprogramma’s afgestemd op het niveau van hond en begeleider. De begeleider wordt van begin tot eind begeleid in het uitvoeren van het persoonlijke trainingsprogramma. De praktijksessies gaan altijd samen met een gedegen uitleg van de onderliggende theorie.

De kern van de DSA aanpak is dat de begeleider tot in detail begrijpt wat het trainingsprogramma inhoudt en zodoende de hond te allen tijde op een juiste manier kan helpen in diens leer- en trainingsfase ook (of beter gezegd: juist) op momenten dat er geen directe begeleiding vanuit DSA is. De hondengeleider krijgt een een trainingsprogramma en een ‘gereedschapskist’ met instrumenten. Dezelfde aanpak wordt gehanteerd bij het begeleiden van gedragsproblemen. DSA onderzoekt, samen met de eigenaar, waar en waardoor het gedragsprobleem is ontstaan en welke factoren het ongewenste gedrag kunnen oproepen. De centrale vraag is wat de hond motiveert om het ongewenste gedrag te vertonen. De gedragstherapie richt zich zo helemaal op de specifieke situatie van de hond met zijn gedragsprobleem om tot een oplossing op maat te komen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de mogelijkheden van de eigenaar, de hond en hun omgeving. DSA is opgericht door Ton Loos. Hij heeft zijn jarenlange ervaring in het begeleiden en coachen van managers en teams enerzijds gecombineerd met zijn liefde voor de hondensport en wetenschap anderzijds. Hij ziet veel kaf onder het koren van hondentrainers en gedragstherapeuten en wil zich inzetten om dit vakgebied naar een hoger plan te tillen. Hij werkt hiervoor samen met gerenommeerde trainers en opleidingsinstituten. Zijn doel is om met DSA een laagdrempelig platform te creëren waar trainers, gedragstherapeuten, hondengeleiders en eigenaren terecht kunnen met hun vragen over training en gedragsbegeleiding. Hij geeft les bij Dogvision aan gedragstherapeuten in opleiding. Ton is een door de NVGH en IACP geaccrediteerd gedragstherapeut en door de RvB gelicentieerde kynologisch instructeur. Hij is door SIFD opgeleid tot instructeur Tracking en Trailing. In 2023 is hij een van de eerste afgestudeerde kynologisch instructeurs V.I.P., welke speciaal zijn op geleid voor het begeleiden van eigenaren met zogenaamde hoog risico honden. Ton is lid van de Europese commissie van de International Association of Canine Professionals.